ราชบุรีแถลงข่าว”การแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน 2555”

สสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอม บึง และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดกิจกรรม “สสส.จอมบึงมาราธอน” ปีที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 9 กิโลเมตร วิ่งครึ่งมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร วิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่เข้าเดินวิ่งจะได้รับรางวัลและของที่ระลึก เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งปีนี้ทางคณะผู้จัดงาน ได้จัดทำเหรียญพระพุทธราชสังวราภิมนต์พระประธานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่ บ้านจอมบึงเนื่องในโอกาสปีพุทธชยันตีครบรอบ 2.600 ปีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า