สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

เข้าชมฟรี สวนสัตว์ในหุบเขา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดทุกวัน 8.00-16.00 น. โทร. 081 705 4278