วัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีจัดสมโภชธาตุเจดีย์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วัดมหาธาตุวรวิหาร กำหนดจัดโครงการสมโภชธาตุเจดีย์ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณพระมหาธาตุ พระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีการเจริญพระพุทธมนต์ ในภาคเย็นและมีการแสงมหรสพในภาคกลางคืน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ภาคกลางวัน เช้ามีการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา ภาคเย็นมีการเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนภาคกลางคืนมีการแสดงมหรสพ