พิธีวิวาห์ทางน้ำ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ปี 2555

จังหวัดราชบุรีและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ประกาศค้นหาคู่รัก 15 คู่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ทางน้ำ ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 สอบถาม : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
โทร. 032-315372 และ 032-322028 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด สมัครก่อน 10 พฤษภาคม 2555