งานประเพณีลอยกระทงสายมอญ วัดม่วง

“งานประเพณีลอยกระทงสายมอญ วัดม่วง” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดม่วง ต. บ้านม่วง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ร่วมกิจกรรมการลอยกระทงสายมอญ คือ การนำกระดาษสี มาพับจับจีบ คล้ายดอกบัว วางเรียงลงในถาดสังกะสี แล้วใส่น้ำมัน ใช้เชือกกระสอบทำไส้สามเส้นควั่นรวมกันกางออกมาเป็นสามขา เรียกว่า ตีนกา วางตีนกา จุดไฟที่ปลายตีนกาในทุกๆ กระทง แล้วนำไปลอย