ตลาดสนามหญ้า

ตลาดสนามหญ้า แหล่งของกินที่มีชื่อเสียงของอำเภอเมือง ราชบุรี เป็นที่รวมร้านอาหารอร่อย มีให้เลือกมากมาย หลากหลายเมนู เปิดตั้งแต่สายๆ จนถึง 3-4 ทุ่ม ในอดีตบริเวณแห่งนี้ มีหญ้าปลูกขึ้นเขียวขจีไปทั่วทั้งสนาม และมีน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางสนาม คนทั่วไปจึงเรียกติดปากว่า “สนามหญ้า”