พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

IMG_7123

IMG_7130

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน
พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

IMG_7137

IMG_7141

IMG_7164

IMG_7161

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน  ที่ตั้ง วัดถ้ำสิงโตทอง  ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เป็นอาคาร 2 ชั้น ในชั้นแรกประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นห้องสมุด มีหนังสือหลายประเภท เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือกฏหมาย และอีกหลายเล่มที่น่าสนใจ  บรรยากาศภายในห้องตกแต่งได้เป็นระเบียบ เงียบสงบ เหมาะกับเป็นที่อ่านหนังสืออย่างดี  ด้านหลังจะมีบันไดและลิฟท์ขึ้นไปยังชั้นที่สอง ระหว่างทางเดินมีรูปภาพติดฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ภายในเป็นห้องของชั้นที่สอง จะจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง  อดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 18 รูป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขี้นโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  – ท่านผู้หญิง มณฑินี  มงคลนาวิน เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานนามสกุล “มงคลนาวิน” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2457-2557  ดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  – ท่านผู้หญิง มณฑินี  มงคลนาวิน

ข้อมูลสถานที่

  • ชื่อ : พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน
  • ประเภท  :  พิพิธภัณฑ์
  • จุดเด่น  :  หุ่นขี้ผึ้งอดีตพระสังฆราช 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 18 รูป  ถ้ำสิงโตทอง ถ้ำแก้ว อุโบสถกรุภายในด้วยไม้สัก
  • ที่อยู่  : วัดถ้ำสิงโตทอง  ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
  • GPS  :  99.64742403984 / 13.635471846935
  • เปิดเข้าชม  :  9.00 – 17.00 น. ทุกวัน
  • ค่าเข้า  :  ฟรี
  • สถานที่จอดรถ  :  กว้างขวาง
  • สิ่งอำนวยความสะดวก : Free wifi ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ลิฟท์ ข้าวไข่เจียวกล่อง 10 บาทสูตรของ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
  • โทรศัพท์ : 032-206754 , 081-7366293

ภาพถ่าย


พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

ที่ตั้ง วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
แนวคิดในการสร้าง ” พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน  ” มีที่มาจากการที่ได้เข้าบูรณะปรับปรุงวัดถ้ำสิงโตทอง  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2533  โดยได้ร่วมกับเจ้าอาวาส จัดสร้างอุโบสถ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (พ.ศ. 2535) เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 เน้น ความเรียบง่ายแต่แข็งแรง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในกรุด้วยไม้สักเพื่อสะดวกแก่การดูแลรักษา โดยดัดแปลงจากแบบเดิมของหลวงปู่โต๊ะ  โดยแต่เดิมตั้งใจจะสร้างอุโบสถด้วยไม้ทั้งหลัง  โดยดัดแปลงจากแบบเดิมของหลวงปู่โต๊ะ  โดยใช้เหตุผลว่า “จะสร้างให้คนรุ่นหลังดูต่อไปจะหาไม้สร้างได้ยาก” ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มลคลนาวิน  ได้รับเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  โดยถือคติ ไม่เบียดเบียนใคร  และได้สร้าง  พระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถ  ได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าซึ่งทรงไว้ด้วย สิริ และเกียรติ”  ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานเททอง  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2535  ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 4 ณ วัดบรวรนิเวศวิหารขนาดหน้าตักกว้าง 2.99 เมตร ฝีมือการออกแบบของคุณไข่มุกต์ ชูโต ปฏิมากรแห่งราชสำนักฯ

ใน พ.ศ. 2554  ได้สร้างอาคาร 2 ชั้นขึ้น 1 หลัง  จัดเป็น “หอสมุด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน”  เพื่อรองรับบรรดาหนังสือวิชาการ และหนังสือต่างๆ จากสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  สุขุมวิท ซอย 5

จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีความคิดเรื่อง “อนุสรณ์สถาน มงคลนาวิน”  ซึ่งเห็นสมควรให้อาคารนี้ ชื่อ “พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน ”  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรวมอยู่ด้วย  จึงมีการปรับปรุงอย่างใหญ่ในส่วนตัวอาคารทั้งหมด  ทาสีภายนอกใหม่  ทำรั้วเหล็กตามแบบพิพิธภัณฑ์สักทอง  วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  ปรับปรุงอาคารด้านใน  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ชั้น  นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งลิฟท์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ และประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กได้ใช้เพื่อขึ้นนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ชั้นบนโดยสะดวก

ได้จัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส  สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์  และพระอริยสงฆ์อีก 18 รูป ประดิษฐานให้ประชาชนได้ศึกษา และกราบไหว้
ชั้นหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ องค์ผู้ทรงบัญญัติพระราชบัญญัตินามสกุล  และพระราชทานนามสกุล “มงคลนาวิน” ครบ 100 ปี


แผนที่

99.64742403984 / 13.635471846935