ราชบุรีไม่ใช่มีแค่แกะ
ทีอำเภอปากท่อมีฟาร์มผลิตนกกระจอกเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวแวะชมได้มีสัตว์ต่างๆให้ได้ชมหลายชนิดเช่น
ม้า แกะ นกแก้ว อูฐ จระเข้
พื้นที่กว้างมากต้องออกแรงเดินหน่อย
ชื่อ มาลัยฟาร์ม
  • แนะนำโดย : yisok_at_rb@yahoo.co.th
    05/02/2013