วัดพญาไม้เป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือมาไหว้พระ
เพื่อขอพรจากหลวงพ่อตามใจ
คนรุ่นเก่าเล่าว่าเดิมชื่อวัดพญาใหม่
แต่มีต้นไม้ร่มรื่นเลยเพี้ยนเป็นวัดพญาไม้
เดินผ่านด้านหลังเห็นมีหมู่ต้นยางสูงใหญ่ให้ร่มเงา
เห็นแล้วรู้สึกได้ถึงความสงบเย็นและเป็นสุข

  • แนะนำโดย : yisok muangratch
    3 เมษายน 2556