กล้วยไม้ตระกูลแวนด้าชอบอากาศหนาว สวนผึ้งมีรังกล้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเท่าที่ทราบมีอยู่ 2 แห่ง

  • แนะนำโดย : yisok muangratch
    วันที่ 4 ก.พ. 2556