[su_heading size=”30″ margin=”10″]1 ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน[/su_heading]

IMG_5555_resize

IMG_5548_resize

งาน “1 ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” 13 – 14 เม.ย. 58
“1 ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-14 เมษายน 2558 ที่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรม และมหรสพตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ นิทรรศการภาพเขียน “แกะรอยหนังใหญ่วัดขนอน” การแสดงแสง เสียง ศิลปะแสงเงา “หนังใหญ่วัดขนอน” การจำลองตลาดด่านขนอน ใช้เบี้ยแทนเงินใช้จ่ายในตลาด
โดยพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวว่า “วัดขนอน” เป็น ๑ ใน ๓ ที่ยังคงมีการสืบทอดการแสดง อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับ “รางวัลจากยูเนสโก (UNESCO)” ด้านชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม “คณะหนังใหญ่ วัดขนอน” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ทดแทนชุดเก่าที่ชำรุด รวมทั้งประชาชน หน่วยงานของจังหวัดราชบุรี ที่ช่วยกันฟื้นฟูทำให้ปัจจุบันคณะหนังใหญ่วัดขนอน กลับมาแสดงได้อีกครั้ง และทำให้ “พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นแหล่งอนุรักษ์ เรียนรู้ ฝึกฝน ศิลปะทุกแขนงที่เกี่ยวกับหนังใหญ่
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมฉลองที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกไทย ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พระชันษา งาน “๑ ทศวรรษ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จึงเป็นเทศกาลหนังใหญ่ที่ครบถ้วน ทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการนำวิถีไทยโบราณ กลับมาสร้างสีสันให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายนนี้ โดยมีแนวคิดหลักคือ ร่วมอนุรักษ์หนังใหญ่ สานศิลป์แผ่นดินไทย ถวายองค์อุปถัมภกมรดกไทย

ที่มา วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์/รายงาน/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

 

IMG_5521_resize

IMG_5550_resize

IMG_5543_resize

IMG_5538_resize