เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๑

t11

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๑

13-14 เมษายน 2559

ณ ลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน

ชมศิลปการแสดงหุ่นเงา สะแบกธม วัดโบ จากประเทศกัมพูชา
วายงกูลิด จากประเทศอินโดนีเซีย และการแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน
พร้อมการแสดงหุ่นเงาและละครหุ่นหลากหลายรูปแบบ
สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศแบบบ้านๆ ผสมผสาน AEC

มาดู “หุ่นเงา” บอกเล่าความเป็นพี่น้อง
เพื่อสืบทอดมรดกแห่งดินแดนอุษาคเนย์


บรรยากาศเมื่อปี พ.ศ. 2558

IMG_5555_resize

IMG_5548_resize

IMG_5521_resize

IMG_5543_resize

IMG_5538_resize