พ.ต.ท. วิโรจน์ สุขเสริม ผบ.ร้อย กองร้อย ตชด.137  ชี้แจงว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว  มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นเขากระโจม เพื่อชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก บนยอดเขากระโจม จึงได้จัดระเบียบเวลาการขึ้น-ลง เขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ทั้งเรื่องการเดินทางขึ้นสู่เขากระโจม เวลาขึ้น-ลงที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนี้

  • ขึ้นเวลา 04.00-06.30 น.
  • ลงในเวลา 06.30-09.00 น.
  • ส่วนเวลาตั้งแต่ 09.00-19.00 น.กำหนดให้รถยนต์ขึ้นและลงได้ตามปกติ
  •  และหลัง 19.00 จะไม่ให้มีการขึ้น-ลง ของรถยนต์

อนึ่งก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า การทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขากระโจม   ในเวลา 21.00 เป็นต้นไป ทาง ตชด.137 ใคร่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมบนเขากระโจม งดส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ และรบกวนสัตว์ป่า

ค่าผ่านขึ้นเขากระโจม รถยนต์จะเสียค่าบิการขึ้นเขากระโจม คันละ 50 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  น้ำมันในการดึงน้ำมาใช้ในระบบสาธารณูปโภค ซึ่งระยะการดึงน้ำจากแหล่งน้ำนั้น อยู่ลึกลงไปจากสันเขา 400-500 เมตร และสะสมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ต่อไป

แผนที่ พิกัด เขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


ดู แผนที่ท่องเที่ยว ราชบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  • ข้อมูลข่าวและที่มา : Tuchphol Pholthavonr
    20 ธ.ค. 2555