พระธรรมปัญญาพร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้มีการพบพระบรมสารีริกธาตุในเขตวัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยขอม ทางวัดมหาธาตุวรวิหาร กำหนดจัดโครงการสมโภชธาตุเจดีย์ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณพระมหาธาตุ พระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีการเจริญพระพุทธมนต์ ในภาคเย็นและมีการแสงมหรสพในภาคกลางคืน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ภาคกลางวัน เช้ามีการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา ภาคเย็นมีการเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนภาคกลางคืนมีการแสดงมหรสพ

          วัดมหาธาตุวรวิหารร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักศิลปากรที่ 1 และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน การแสดงโขนเด็ก การแสดงละครชาตรี การแสดงเพลงเกี่ยวข้าว การแสดงอังกะลุง และการฉายภาพยนตร์พระราชกรณีกิจและประวัติศาสตร์ ที่สำคัญวัดมหาธาตุวรวิหารได้กำหนดปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี จำนวนถึง 22 กิจกรรม โดยมีหน่วยงานของทางราชการ ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนมหาธาตุสมานา ชุมชนมหาธาตุสุมันตา และชุมชนมหาธาตุสุมังดี โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในวันสำคัญ ทั้งทางโลกและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ข้อมูลข่าวและที่มา : นายนรกิจ ศรัทธา /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี