จิตรกรรมผลงานนักเรียนบนฝาผนังกำแพง ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (วาด เมื่อ พ.ศ. 2554)