โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

kingwaite

พลับพลาที่ประทับ สร้างเพื่อเตรียมรับเสด็จในหลวง (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555)

ทุ่งทานตะวัน

จุดชมวิวบนยอดเขา เขาเขียว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

โรงเรือนเลี้ยงแพะ

อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่  มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี  ทำให้หน้าดินเสียหาย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้  หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก  พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง  บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย  ดินสวนใหญ่เป็นดินตื้น  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด  มีชั้นดานแข็งอยู่ข้างล่างลึกประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดินบน

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529  ได้มีพระราชดำริ “ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม  ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้  โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม”

ที่นี่เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทั้งความรู้ และเพลิดเพลิน   พื้นที่กว่า 849 ไร่  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  เราจะได้ชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแห่งนี้ จนมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าในอดีตมาก หนึ่งในพระราชดำริแนะนำว่า “ให้ช่วยดูแลรักษาป่า  อย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนป่า ระยะเวลา 30-40 ปี ป่าแห่งนี้จะคืนสภาพจากเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ”

ภายในโครงการเราสามารถเข้าชมภายใน โดยสะดวก เหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ภายในมีไร่แปลงสาธิต ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ต้นไม้ชื่อแปลกๆ  และที่สำคัญคือ พลับพลาที่ประทับซึ่งเตรียมไว้เพื่อรับเสด็จในหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าเขาเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายรูป   และกิจกรรมแนะนำคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง 1,170 เมตร ในเส้นทางจะได้สัมผัสกับป่าเต็งและป่าเบญพรรณ  จุดชมวิวบนเขาเขียวมองเห็นพื้นที่โครงการด้านล่าง

[su_heading size=”30″ margin=”10″]ข้อมูลท่องเที่ยว[/su_heading]

 • ชื่อ  :  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
 • ประเภท : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ :  หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • โทรศัพท์ :  032 – 240803
 • พิกัด GPS : 13.746972  ,   99.71612
 • เปิดบริการ :  ทุกวัน 8.00 น. – 17.00 น.
 • ค่าเข้าชม :  ฟรี
 • เนื้อที่  :  849-3-22 ไร่
 • สถานที่จอดรถ :  กว้างขวาง สามารถรองรับทัวร์จำนวนมาก
 • ที่พัก :  ไม่มีห้องพัก  แต่มีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์(ขออนุญาตเจ้าหน้าที่)
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องน้ำ , ห้องอบรม , รถพาเที่ยวชมพื้นที่โครงการ
 • ร้านอาหาร : ไม่มีร้านขายอาหาร น้ำดื่ม  แต่หากมาเป็นหมู่คณะสามารถโทรสั่งเพื่อจัดรับรองโดยเจ้าหน้าที่ โทร. 032 – 240803

กิจกรรรม :

 • ชมแปลงสาธิตวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
 • เที่ยวชมฐานเรียนรู้ต่างๆ
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง 1,170 เมตร และจุดชมวิวบนเขาเขียว สามารถมองเห็นโครงการฯ ด้านล่าง
 • ได้รู้จักต้นไม้ป่า ประเภท เต็งรัง และเบจพรรณ โชคดีอาจพบฝูงไก่ป่า  นกประเภทต่างๆ
 • ชื่นชม พลับพลา ที่ประทับ เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555) บริเวณอ่างเก็บน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : วัดเขาช่องพราน(ชมค้างคาวร้อยล้าน), วัดถ้ำน้ำ , วัดหนองหอย

 [su_heading size=”30″ margin=”10″]ภาพถ่าย[/su_heading]


แผนที่