วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

A วัดหลวงพ่อสด_13

A วัดหลวงพ่อสด_18

A วัดหลวงพ่อสด_11

A วัดหลวงพ่อสด_03

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งอยู่ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วัดหลวงพ่อสดะรรมกายาราม นี้ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ได้ริ่เริ่มโครงการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางออกไปทั่ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน โครงการพุทธภาวนาวิชชา มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เป็นต้น นอกจากการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ภารกิจหลักของการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวาระและเทศกาลต่างๆ โดยในฤดูร้อน (ช่วงเมษาถึงพฤษภา) วัดแห่งนี้จะจัดบวชเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลแพงพวย ถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก หากเดินทางมาจากบางแพ วัดอยู่ขวามือก่อนถึงแยกดำเนินสะดวก 10 กิโลเมตร พระอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย และเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปหยกปางต่าง ๆ ภายในวัดมีอุทยานการศึกษา และสวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯพื้นที่กว่า 200 ไร่ วัดนี้ได้รับรางวัลสวนป่าดีเด่นจากกรมป่าไม้ ประจำปี 2539 นอกจากนี้ยังเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีประจำจังหวัด มีนิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และมีการสอนปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ

กิจกรรมแนะนำ

 • ขอเชิญปฏิบัติธรรมมีทุกวันอาทิตย์ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ที่ ศาลาสมเด็จ ฯ ชั้น 3 เริ่มเวลา 9.30 น.
 • ขอเชิญกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำเร็จด้วยหยกเนื้อดี และสำเร็จด้วยพระโลหะเนื้อดีต่างๆ ที่อุโบสถ ทุกวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.00 น. 17. 00 น.
 • ขอเชิญกราบพระบรมสารีริกธาตุองค์สำคัญที่เทพเนรมิตประทานมาให้ และพระจักรพรรดิ์องค์ใหญ่ที่ วิหารพุทธภาวนา ทุกวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.00 น. 17. 00 น.
 • ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สนใจติดต่อ โทร. 090-595-5162 หรือ 090-595-9562

ข้อมูลท่องเที่ยวทางธรรม


[su_list icon=”icon: check-circle-o” icon_color=”#4667c1″]

 • ชื่อ : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 • ประเภท : ศาสนสถาน
 • ที่อยู่ : ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 • โทรศัพท์ :
  • 090-595-5162 ปชส.1
  • 090-595-5164 ปชส.2
  • 081-586-8685 ปชส.1 (พระมหาสมชาติ สุชาโต)
  • 090-595-5166 ปชส.1 (พระมหาพร้อมไพบูลย์)
  • 090-595-9562, 083-032-8907 ปชส.1 (พระมหาอธิโชค)
  • 086-660-4140 พระมหาธีรชัย ธีรชโย
  • 086-604-3665 พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส
 • เปิดบริการ : ช่วงเวลาแนะนำคือ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. (ในวันธรรมดา อุโบสถและวิหารกลางน้ำจะไม่เปิดให้เข้าชมด้านใน)
 • กิจกรรมแนะนำ
  • ขอเชิญปฏิบัติธรรมมีทุกวันอาทิตย์ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ที่ ศาลาสมเด็จ ฯ ชั้น 3 เริ่มเวลา 9.30 น.
  • ขอเชิญกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำเร็จด้วยหยกเนื้อดี และสำเร็จด้วยพระโลหะเนื้อดีต่างๆ ที่อุโบสถ
  • ขอเชิญกราบพระบรมสารีริกธาตุองค์สำคัญที่เทพเนรมิตประทานมาให้ และพระจักรพรรดิ์องค์ใหญ่ที่ วิหารพุทธภาวนา ทุกวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.00 น. 17. 00 น.
  • ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สนใจติดต่อ โทร. 090-595-5162 หรือ 090-595-9562
 • ค่าบริการ : เข้าชมฟรี
 • สถานที่จอดรถ : กว้างขวางรองรับได้จำนวนมาก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : โรงเรียนปริยัติธรรม , ศาลาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ , ศูนย์ประชาสัมพันธ์ , สวนร่มรื่น ,ร้านสะดวกซื้อ, ห้องน้ำ
 • การเดินทาง :
  • โดยรถส่วนตัว  วัดจะอยู่ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  • โดยรถ บขส.สาย 78 (ปอ.2) กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้  ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อสดฯ ก่อนถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก

[/su_list]

ภาพ

 

อุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้รับรางวัล “อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่น”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ออกแบบเป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้นครึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบช่างหลวง สีขาวทั้งหลัง ตั้งอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยสระน้ำ พื้นที่ภายในแบ่งเป็น ชั้นบนเป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติสังฆกรรม และปฏิบัติธรรม ด้านหน้าห้องพระประธานมีกระจกหกเหลี่ยมกั้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธชัยมงคล และพระบารมีคู่พระประธาน 5องค์ ฝาผนังเป็นลายไทยลงรักปิดทอง บานประตูและบานหน้าต่างสำเร็จด้วยทองแดงเป็นลายดุนนูนแสดงปริศนาธรรม ชั้นสอง เป็นชั้นลอย ผนังด้านนอกเป็นที่จารึกรายชื่อผู้ทำบุญสร้างอุโบสถ พื้นที่ด้านนอกใช้เป็นที่สอนภาวนาต่อธรรม ชั้นล่างสุด เป็นห้องโถงจุคนได้ประมาณ 50คน ใช้เป็นที่สอนภาวนาเบื้องต้น ฝาผนังจารึกประวัติการสร้างวัดและกฎระเบียบวัด เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติวัดแห่งนี้ ด้านนอกมีวิหารรายรอบอุโบสถ ตั้งอยู่ตรงมุมรลานประทักษิณทั้ง 4มีวิหารแกลบตั้งอยู่ที่ขอบลานประทักษิณ

 

วิหารกลางน้ำ

วิหารกลางน้ำ ของวัดหลวงพ่อสดขึ้นชื่อว่างดงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้น เพื่อเจริญภาวนาตามแนวสุติปัฏฐาน 4 และเจริญวิชชาชั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นวิหารทรงไทยแบบจตุรมุขเป็นศิลปะร่วสมัย ที่ช่างฝีมือสังสรรค์ผลงานสร้างขึ้นด้วยความปราณีตและอ่อนช้อน นอกจากนี้วิหารยังตั้งอยู่กลางน้ำสร้างความตระการตาได้ไม่น้อยเลย วิหารกลางน้ำ (วิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย) สร้างปี 2546 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้ดำเนินการก่อสร้าง “วิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย” เป็นวิหารทรงไทย จตุรมุขศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่กลางน้ำ มีขนาด 35 x 35 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่เจริญ ภาวนาตามแนวสุติปัฏฐาน 4 และเจริญวิชชาชั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง ความงดงามของวิหารหลังนี้ ดูประหนึ่งเรือสำเภาลอยอยู่กลางมหาสมุทร เป็นเรือสำเภาธรรมกาย แห่งกองทัพธรรมที่จะนำสัตว์โลกทั้งหลาย ข้ามมหาสมุทร คือ โอฆะ นำไปสู่ฝั่งคือพระนิพพาน

 

สถานที่สำคัญในวัดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ให้ความรู้ในทางปริยัติ แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อที่จะเป็นพระวิทยากรที่ดี ทรงคุณวุฒิทั้งด้านการศึกษาและด้านปฏิบัติ นั่นก็คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เฉพาะแผนกบาลี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้รับการจัดตั้งเป็น โรงเรียนปริยัติธรรม ประจำจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2542 อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้จัดการศึกษาตามระเบียบของคณะสงฆ์ไทย แผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี-โท-เอก ส่วนแผนกบาลี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.8 โรงเรียนปริยัติธรรม สถานที่สำคัญในวัดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเสมือนที่ให้ปัญญาในทางปริยัติ แก่พระภิกษะสามเณรเพื่อที่จะเป็น พระวิทยากรที่ดี ทางคุณวุฒิที้งการศึกษาและปฏิบัติ เป็นอาคาร 3 ชั้น 2 หลัง มีสะพานเชื่อมต่อกัน สร้างอย่างอาคารทั่วไป เรียบง่าย ขาว สะอาด เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และการใช้สอย อาคารหลังแรก คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีธนาคารสหธนาคารจำกัด (มหาชน) โดยคุณ บรรเจิด ชลวิจารณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ในการก่อสร้างกับญาติโยมและสาธุชนอื่น ๆ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 อาคารหลังที่สอง ชื่อ อาคารมงคลเทพมุนี มีอาจารย์ตรีธา เนียมขำนายกสมาคมศิษย์พลวงพ่อวัดปากน้ำ พร้อมกับญาติโยมสาธุชนเป็นเจ้าภาพ สร้างเสร็จ พ.ศ. 2540 โดยวัดเปิดอาคาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เพื่อเปิดอาคารที้ง สองหลัง ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2540 ทรงเยี่ยมชบอาคาร และลงพระนาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในสมุดเยี่ยมวัดอีกด้วย

 

ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

เพื่อเป็นปูชนียสถานอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญ ที่ปรากฏขึ้น ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ไว้ให้เป็นที่สักการบูชา ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และเพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืน ตลอดไป    สนใจติดต่อได้ที่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


แผนที่