พุทธสถานวิโมกสิวาลัย

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ยินดีต้อนรับสู่ พุทธสถานวิโมกสิวาลัย สถานที่มุ่งสู่มุมสงบ และสวยงาม คุณสามารถเข้าชมภายในกราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี  ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามที่สุดองค์หนึ่ง ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้นานนาชนิด สถานที่จัดสวยงามเจริญตา เหมาะสำหรับผู้ต้องการพักผ่อน ความสงบ หรือจะมาปฏิบัติธรรม ดับความว้าวุ่นทางใจ ค้นหาความสุขอีกวิถีหนึ่ง พุทธสถานวิโมกสิวาลัย  ตั้งอยู่ที่  อ.สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บนพื้นที่ 70 ไร่ ติดต่อสอบถามโทร. 065 727 8245 , 062 546 1114

องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี

ประวัติพุทธสถานวิโมกสิวาลัย

พุทธสถานวิโมกสิวาลัย  ตั้งอยู่ที่  อ.สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  บนพื้นที่ 70 ไร่ ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ มุ่งสู่มุมสงบ และสวยงามที่สุดในจังหวัดราชบุรี ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ถือฤกษ์ลงมือก่อสร้าง เมื่อ 8 พฤษภาคม 2551 โดยพระอาจารย์  อุเทน  สิริสาโร ได้มีดำริขึ้น เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เงียบสงบ และเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง  ห่างไกลความวุ่นวาย  และสามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก  สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้  เป็นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี  ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามที่สุดของเมืองไทย

การปฏิบัติธรรม

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อาศัยหลักความจริงเพื่อหาทางหลุดพ้นทุกประการในการสอน  และการปฏิบัติ  ทั้งมีการปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆทั้ง  นั่งสมาธิ  ยืนสมาธิ  หรือเดินจงกรม  อีกทั้งเป็นสถานที่อยู่กรรม  หรือการฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าง   อุกริต เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเอง  ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรม  และทักษะในการดำเนินชีวิตตัวเองของ  สถาบัน  และองค์กรต่างๆ  รวมถึงเป็นสหกรณ์โค  กระบือ สำหรับผู้ยากไร้  เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิสิริสาโร  โดยมีพระครูปลัดอุเทน  สิริสาโรเป็นประธาน  สำหรับเด็กด้อยโอกาส  เด็กกำพร้า  คนพิการ และผู้ยากไร้

แผนที่

 

ภาพถ่าย

 

 

ผู้สนับสนุนการเก็บข้อมูล

คุณบุญรัตน์ จันทร์ใหญ่