ทริปท่องเที่ยว 18 ก.ค. 61

  • 7.30 น.  – รับลูกค้าที่ โรงแรม President Park Hotel – เพรสซิเดนท์ ปาร์ค  (ซอยสุขุมวิท 22 , 24)
  • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • ณ สัทธา อุทยานไทย (อุทยานหุ่นขี้ผึ้งบางแพเก่า)  ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 200 บ. เด็ก 100 บ.  และสามารถทานกลางวันที่นีได้เลย ถ้าลูกค้าไม่เข้าก็ข้ามไปอีกที่ครับ
  • Secret space (ซีเครต สเปซ) เที่ยวชมต้นไม้ และทานอาหารที่นั่นได้เลย
  • วัดถ้ำน้ำ
  • วัดหนองหอย
  • ถ้ามีเวลาเหลือ ต่อที่ อุทยานหินเขางู
  • เดินทางกลับ ประมาณเวลาไม่เกิน 17.00 น.

ชื่อ คุณพันทิพย์
โทร.0863319853 และ 081 719 6752

 

แผนที่โรงแรม President Park Hotel – เพรสซิเดนท์ ปาร์ค