[su_heading size=”30″]งาน “วันสับปะรดหวานบ้านคา”[/su_heading]

sappa

ระหว่างวันที่  8 – 16 พฤษภาคม 2557

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา

จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันสับปะรดหวานบ้านคา ครั้งที่ 6 ปี 2557 ชมฟรี

 • ๑. การประกวดขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งด้วยสับปะรด / ขบวนแห่สิงโตอย่างอลังการ
 • 2. การแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง และไทยทรงดำ
 • 3. การประกวดสับปะรดหวานและสับปะรดผลใหญ่
 • 4. มีสับปะรดหวานจำหน่ายในงานราคาถูกสุด ๆ
 • 5. การประกวดแพะ / การแข่งขันกินสับปะรด / การแข่งขันเปตองจากลูกสับปะรด
 • 6. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 • 7. การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา
 • 8. การจำหน่ายสินค้าโอทอป และคาราวานสินค้าราคาถูกมากมาย
 • 9. กิจกรรมตักไข่ร้านมัจฉาพาโชค
 • 6. การแข่งขันกีฬาชนไก่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนของไทย
 • 7. มหรสพต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันชกมวย รำวงย้อนยุค ลานคอนเสิร์ตและศิลปินนักร้อง ตลก เต็มรูปแบบ

 

อำเภอบ้านคาซึ่งแยกออกมาจากอำเภอสวนผึ้ง มีพื้นที่ปลูกสับประรดเป็นจำนวนมากนับแสนไร่ ประชาชนเป็นเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลัก มีชนเผ่าหลายชาติพันธุ์ อาศัยอยู่มากมาย เช่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวไทยทรงดำ ไทยจีน ลาวครั่ง และอื่น ๆ ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคา มาจับจองที่ดินทำกิน และอยู่อาศัยมาช้านาน อีกทั้งในเขตอำเภอบ้านคายังมีผลผลิตของเกษตรกรอีกหลายอย่าง เช่น กล้วยน้ำหว้า ลำไย เงาะ ฝรั่ง องุ่น มะม่วง ฉะนั้น การจัดงานประเพณีวันสับปะรดหวานบ้านคาจึงเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีในเขตอำเภอบ้านคาให้บุคคลภายนอกได้ทราบ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยกะเหรี่ยง ไทยทรงดำ ไทยจีน อื่น ๆ ให้อยู่คู่กับอำเภอบ้านคา และยึดถือปฏิบัติประเพณีนี้สืบทอดเป็นประจำทุกปี