supercross 650

 

นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี เผยว่า ราชบุรีเตรียมจัดแข่งขัน ไรดิ้ง ซูเปอร์ครอส ชิงแชมป์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 3 วันที่ 12 เม.ย. 57 ที่สนาม แข่งขันตำบลห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเพณีสงกรานต์ ของชาวไท-ยวน ทั้งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับภาค มีชิงชัยทั้งสิ้น 10 รุ่น เชื่อจะมีนักซิ่งระดับประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
ที่มา : ข่าวสด