เมืองราชบุรีกลายเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายขนาดใหญ่ครั้งแรกใน ราชบุรี  แบบอลังการงานสร้างเลยที่เดียวเชียวกับภาพถ่ายขนาดใหญ่ของศิลปินช่างภาพชาว เยอรมัน  Ralf Tooten   ซึ่งเป็นหนึ่งในช่างภาพชั้นนำของโลกในตอนนี้   ที่ผ่านมา คนสำคัญต่างๆไม่ว่า พระสันตะปาปา หรือ องค์ดาไลลามะ ก็เคยให้คุณ Ralf เป็นผู้ถ่ายรูปให้    ส่วนงานตอนนี้คือส่วนหนึ่งของงานที่ทางคุณ Ralf  ได้เคยทำมาแล้วทั่วเอเชีย คือ รูปPortrait ของคนงานก่อสร้างในเอเชีย ตามคอนเสป ย่อๆ คือ ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเอเชียได้เจริญเติบโตขึ้นจนส่งผลต่อระบบโดยรวมของ เศรษฐกิจโลก แต่คนที่อยู่เบื้องหลัง ที่อยู่ในส่วนของ”ผู้สร้างจริงๆ” คือคนงานเหล่านี้ไม่เคยได้ถูกโฟกัสและทำให้เห็นตัวตนเลย นิทรรศการนี้เลยอยากแสดงภาพที่เป็นเหมือนอีกฝั่งหนึ่งของความจริง ให้ปรากฏต่อสาธารณะชน

นิทรรศการอาร์.ซี.เอ. (คนงานก่อสร้างเมืองราชบุรีกลางแจ้ง) คือการจัดแสดงชุดภาพถ่ายบุคคลซึ่งต่อเนื่อ งมาจากชุดภาพถ่ายเอดับบลิวซีเมื่อปีพ.ศ. 2550 – 2553 อันเกิดมาจากความร่วมมือระหว่างช่างภาพราล์ฟทูเท็นและศิลปิน,ภัณฑารักษ์ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์  คนงานกว่าหลายร้อยชีวิตได้ถูกทำการถ่ายภาพจากเมืองราชบุรีซึ่งเป็นชื่อเดียว กันกับนิทรรศการชุดนี้  ผลจาการทำงานอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สถานที่ /ภูมิภาคไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์จากการถ่ายภาพบุคคลแต่ยังเกี่ยว ข้องถึงการนำเสนอแนวคิดคือการสร้างการรับรู้สิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และเป็นความ พยายามทำให้มองเห็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงมันอีกด้วย  โดยผลงานจะกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วตัวเมืองราชบุรี ซึ่งมารับแผนที่ได้ที่ d Kunst
งาน The R.C.A. (Ratchaburi Construction Workers Open Air) จะมีพิธีเปิดแสดงในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 วันแรงงานแห่งชาติ เวลา16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัย d Kunst 323 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยงานจะแสดงถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556