อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี

“ชุ่มฉ่ำสงกรานต์   หุ่นสยามพาเพลิน”

วันที่ 13 – 16 เมษายน

พบกับการแสดง  งานสาธิตหัตถกรรมท้องถิ่น การออกร้านขายสินค้า

สรงน้ำพระพุทธ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย…

032-381401 , 081-5272782 , 081-5272736