swty 650

ขอเชิญเที่ยวงาน

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๙

ชมศิลปะการแสดงสีเสียง  วัฒนธรรม ๔ ภาค

วันที่  13-14 เมษายน 2557

3 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม

ณ ลานกลางแจ้ง หน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภายใต้แนวคิด วิถีมรดกไทย…นคราที่ยิ่งใหญ่ หลากหลายงานศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในปีนี้จะมีการเนรมิตพื้นที่ภายในวัดให้เป็นเมืองที่มีการดำรงชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมของชาวไทยโบราณ มีการแลกเบี้ยเพื่อใช้ซื้อของภายในงาน มีการแสดงสาธิตงานศิลปะช่างสิบหมู่ การแสดงสี่ภาค อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน, โขนล้านนา, หุ่นละครเล็ก, หุ่นคน, ลิเกฮูลู ฯลฯ และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านไทยมอญ อาทิ ข้าวแช่ การกวนกาละแม เป็นต้น ในบรรยากาศย้อนยุคสัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณด้วยไฮไลท์ “การเผากะลาเล่นไฟ–หนังใหญ่ โบราณ” นอกจากนี้ ยังมี “ครูมืด – ประสาท ทองอร่าม” มาร่วมโชว์ขับเสภาตลก ตอน พายบัวจับผี โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานกลางแจ้งวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

googlemap