งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2555 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อสืบสานงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอจอมบึง กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ

โดยมีการจัดกิจกรรมการปีนเขาเข้าถ้ำ จอมพล  “พิสูจน์ความกล้า ลั่นระฆังแห่งความรัก” บนยอดหมายปลายทางมีระฆัง  เพื่อพิสูจน์รักแท้ต่อคนรัก โดยแสดงความกล้าหาญปีนขึ้นไปเพื่อลั่นระฆังแห่งความรัก พร้อมรับประกาศนียกบัตร และ การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาของคณะต่างๆ การแสดงของนักศึกษาการแข่งขันชกมวย ไทยและกีฬาของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าและพันธ์ไม้ และการแสดงดนตรีทุกค่ำคืน