จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ วัดขนอน จัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 8 รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “แสงเงา เรื่องเล่า วิถีวัฒนธรรม” พร้อมเปิดตัว website: หนังใหญ่วัดขนอน www.nangyaiwatkhanon.com เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 18:00 น.ที่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพระครูพิทักษ์ศิลปาคม(นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ 8 ซึ้งจังหวัดราชบุรีร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด ททท.เพชรบุรี อำเภอโพธาราม และวัดขนอนหนังใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 15:00-21:00 น. ณ ลานกลางแจ้งวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ทั้งนี้พระครูพิทักษ์ศิลปาคม(นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้สืบสานหนังใหญ่วัดขนอน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกไทยทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนังใหญ่ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้น โดยมี ม.ศิลปากรเป็นผู้สนองพระราชดำริสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่แทนและทรงพระราชทานให้วัดขนอนสามารถนำไปใช้ในการแสดงต่อไป ทางวัดได้ร่วมกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดราชบุรีได้ช่วยกันฟื้นฟู ในการนำ “หนังใหญ่วัดขนอน” ไปแสดงเผยแผ่ยังที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง
สำหรับ การจัดงาน เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “แสงเงา เรื่องเล่า วิถีวัฒนธรรม” ชมบรรยากาศย้อนยุค วิถีชีวิตย้อนยุค วิถีชีวิตดั้งเดิม การละเล่นและศิลปะแขนงต่างๆ ช่างเทศสงกรานต์ ประกอบด้วย การแสดงหุ่นเงา หุ่นสาย หุ่นคน หุ่นละครเล็ก หนังใหญ่วัดขนอนฯลฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3223-4834 มือถือ089-555-4195 โทรสาร 0-3235-4272 หรือ www.nangyaiwatkhanon.com