ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน (วันกินกุ้งและของดีบางแพ) ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ข้างไปรษณีย์บางแพ พบกับการจัดประกวดพืชผักผลไม้ การแข่งขันกินกุ้ง การแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา การแสดงจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา การแสดงพลังใหม่ไทยทรงดำตำบลดอนคา การแสดงไทยทรงดำโมเดิร์น การแสดงลิเกตำบลวัดแก้ว และการแสดงดนตรีทุกคืน

  • (ที่มา : สวท.ราชบุรี)
    25 เมษายน 2556