จังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การ จัดงาน “ย้อนอดีตตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชุมชนเจ็ด เสมียนจากอดีตสู่ปัจจุบันให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักโดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2555 ที่ บริเวณตลาดเก่า119 ปีเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
       บ่ายวันนี้(30 พ.ค.2555) ที่ บริเวณตลาดเก่า119 ปีเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงาน”ย้อนอดีตตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน” ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบด้วยการละเล่นอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยยึดหลักพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนและเข้มแข็ง ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมผสานถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจ็ด เสมียน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง ความเป็นไทย รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเจ็ดเสมียน ให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นจังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมกิจกรรมงานดังกล่าว ตามวันและสถานที่ข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 0-3232-2028 ในวันและเวลาราชการ
  • ข้อมูลข่าวและที่มา :  รุ่ง เพ็งอุดม/ ส.ปชส.ราชบุรี