การจัดงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๖” ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ลำน้ำแม่กลอง บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี และเพือเทิดพระเกียรติบูรพามหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทย และชาวราชบุรี

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสม บนเวทีกลางลำน้ำแม่กลอง เรื่อง “เกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรี” โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทย และชาวราชบุรี การลอยกระทงสาย ๘ ชาติพันธุ์ การแสดงวัฒนธรรมและอาหาร ๘ ชาติพันธุ์ การประกวดดนตรีสตริง การประกวดกระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงความสามารถของนักเรียน และการจำหน่ายสินค้า OTOP

การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี ๘ ชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและสัมผัส ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อำเภอสวนผึ้ง ตลาดน้ำอำเภอดำเนินสะดวก ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง ชมหนังใหญ่และศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดขนอน และชมค้างคาวที่บินออกหากินนับร้อยล้านตัว ได้ที่วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม