จังหวัดราชบุรีและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ประกาศค้นหาคู่รัก 15 คู่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ทางน้ำ ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555

สอบถาม : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
โทร. 032-315372 และ 032-322028
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

สมัครก่อน 10 พฤษภาคม 2555