เวลา 18.30 น. 26 พ.ย. 55 ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัด ราชบุรี ครั้งที่ 11 ซึ่งบูรณาการร่วมกับงาน “มหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์” โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับนำ ข้าราชการ ประชาชนที่มาร่วมงาน จุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในงานคือการจัดริ้วขบวนการแต่งกายในชุดประจำ 8 ชาติพันธุ์ การแสดงอาหาร 8 ชาติพันธุ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจอย่างมาก

สำหรับการจัดงาน“มหัศจรรย์ลอยก ระทงราชบุรี ประเพณี ๘ ชาติพันธุ์” วันนี้ (26 พ.ย.55) เป็นวันแรกของงาน กิจกรรมเด่นอีกอย่าง คือการแสดง แสงเสียง สื่อผสม เรื่อง “ราชบุรีโรจน์เรือง เมืองแห่งพระราชา” โดยนำเสนอประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองราชบุรี และเทิดพระเกียรติบุรพมหากษัตริย์ไทย โดยทีมงานศุภักษรซึ่งจะมีให้ชมฟรีทุกคืน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ลำน้ำ แม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี