มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ครอสคันทรี่ ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ขึ้นเป็นปีที่ 25 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย.56 เริ่มต้นเวลา 06.30 น.

กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งครอสคันทรี่ ระยะทาง 10 กม. การขี่จักรยานเสือภูเขา ระยะทาง 25 กม. เส้นทางวิ่งและปั่น เป็นแบบครอสคันทรี่ ผ่านภูมิประเทศที่สมบูรณ์ด้วยป่าไม้เบญจพรรณ สวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนสัตว์เปิด ที่มีทั้งเสือโคร่ง เก้ง กวาง เลียงผา วัวแดง และกระทิง ให้นักวิ่งได้สัมผัส

นอกจากนั้น ยังมีการขี่จักรยานทางเรียบ ระยะทาง 30 กม. และ 70 กม. ซึ่งจะใช้จักรยานชนิดใดก็ได้ ทั้งเสือหมอบ เสือภูเขา ฟิกเกียร์ จักรยานพับ หรือ จักรยานจ่ายตลาด ผู้เข้าร่วมขี่จักรยาน ที่ทำเวลาตามที่กำหนด จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิต “จอมบึงใจเกินร้อย” ทุกคน

ค่าสมัครวิ่ง 200 บาท และค่าสมัครจักรยาน 350 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมวิ่งไม่น้อยกว่าสามพันคน และนักจักรยาน ประมาณหนึ่งพันคน

นอกจากการวิ่ง และการขี่จักรยานแล้ว ยังมีกิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี การปลูกต้นยางนา 86 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้ป่า การแสดงผลิตผลของชาวบ้านในโครงการ “จอมบึงตำบลสุขภาวะ” และการเข้าค่ายฝึกอบรมผู้นำการวิ่งในโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ของ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง แห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขาประทับช้าง กม.ที่ 20 บนถนนสายราชบุรี จอมบึง อยู่ตรงข้ามทางเข้าถ้ำเขาบิน เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯ ผ่านและประทับพักร้อนที่นี่ เมื่อครั้งเสด็จประพาสถ้ำจอมพล ที่จอมบึง และในหลวงรัชกาลที่ 6 ก็เคยนำกองเสือป่า เดินทางไกลจากโพธาราม และพักที่นี่ก่อนจะเดินเท้าต่อไปตั้งค่าย ที่ท้องทุ่งจอมบึง และเมื่อมีพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธี ก็ได้ทรงรถม้า ประทับชมความงามของธรรมชาติรอบเขาประทับช้าง ซึ่งจะเป็นเส้นทางวิ่ง และขี่จักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่ ครั้งนี้ด้วย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่น ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.08-1880-5612, 08-1710-0840 สำหรับผู้สมัครจักรยาน จอมบึงใจเกินร้อย กรุณาติดต่อ โทร.08-1627-2400