พิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบของการสร้างเจ้าแม่กวนอินองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 84 เมตร เสร็จแล้วจะประดิษฐานที่ เขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี แล้วเสร็จประมาณปี 2559   ในวัน 7 ตุลาคม 2556 จะมีพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

………………………………………..

โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ในเวลา 16.00 น. สำหรับการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมดังกล่าว มีขนาดความสูง 84 เมตรซึ่งถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่งดงามและใหญ่โตที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยสร้างด้วยสัมฤทธิ์จากประเทศออสเตรเลีย มีความโดดเด่นงดงามด้วยการผสมผสานศิลปะของไทยและจีนอย่างกลม กลืน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ทั้งนี้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 จะมีพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี และจะมีพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยจะอัยเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ต้นแบบไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว สำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นลำดับที่ 57