วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556 ขอเชิญร่วมงาน งานศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา (หอนาฬิกา) และ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.30 น.

เวลา 10.00 -16.00 น.

– ชมนิทรรศการผลงานศิลปินสาขาทัศนศิลป์และสาขาวรรณศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
– ชมนิทรรศการศิลปะเด็กจากศิลปินจังหวัดราชบุรี กลุ่ม Rider (ไอ้มดแดง) ประสานงานโดย ศิลปินศิลปาธร นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
– ชมนิทรรศการผลงานศิลปินสาขาวรรณศิลป์ กิจกรรม Art Workshop โดย ผศ.ปรียาพร บุษบา

เวลา 17.00 – 20.30 น.

การแสดงของศิลปินทั้ง 4 สาขา ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา (หน้าหอนาฬิกา) ดังนี้

เวลา 17.20 น.

พิธีกรดำเนินรายการ โดย นายทศพล แก้วทิมา

 เวลา 17.30-18.00 น.

การแสดงดนตรีวงโปงลาง “สายสัมพันธ์หมู่บ้านจอมบึง”

 เวลา 18.00 – 18.30 น.

การแสดงกลองยาวศิลปินหนองบัวค่าย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 เวลา 18.30 – 18.45 น.

ระบำ “ชยราชบุรี” โดยศิษย์นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 เวลา 18.45 – 20.30 น.

การแสดงของศิลปินเพชรโพธาราม รุ่งโพธาราม และสัญญา พรนารายณ์ ควบคุมเสียงประสานโดย อาจารย์สุปัน แพงบุปผา

– เพลงสรรเสริญพระบารมี

– ปิดงาน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : http://www.tiewpakklang.com
11 ม.ค. 2556