ขอเชิญเที่ยวงานวันสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสับปะรดบ้านคาและแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ การจำหน่ายสับปะรด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบล การประกวดสับปะรดและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา คาราวานสินค้าราคาถูกกิจกรรมการตักไข่ร้านมัจฉาพาโชคของอำเภอ การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมในงานสับปะรดหวานบ้านคา
1.การประกวดสับปะรดผลหวาน ผลใหญ่ ผลประหลาด
2.ประกวดกล้วยน้ำว้า ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว ถั่วแขก
3.มีสับปะรดหวานจำหน่ายในงานราคาถูกสุดๆ
4.นิทรรศการการเกษตร เกี่ยวกับยางพารา ของกองทุนสวนยาง ยางพาราและมะม่วงของ บริษัทเจริญโภคพันธุ์เมล็ดพันธุ์
5.นิทรรศการการปลูกสับปะรด ปลูกดูแล เก็บเกี่ยว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
6.นิทรรศการเกี่ยวกับดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
7.การผลิตปาล์มน้ำมัน โดยบริษัทบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน
8.โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม
9.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองพันจันทร์
10.กิจกรรมโชว์ฟาร์มแกะ แพะ กระต่าย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านคา
11.ซุ้มการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สนง.สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
12.ซุ้มของดี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว 3 ตำบลของอำเภอบ้านคา โดย อบต.บ้านคา อบต.หนองพันจันทร์ และ อบต.บ้านบึง

ที่มา : www.tiewpakklang.com