การแสดงกลางน้ำ ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.เมืองราชบุรี(ภาพจาก : yisok muangratch)

งาน ราชบุรีไชน่าทาวน์2013 มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-12กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีและการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ประธานชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมคนไทยจีนและส่งเสริม การท่องเทียวจังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดหมวยน้อยไชน่าทาวน์ ขบวนแห่ การประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวน์ การประกวดตี๋น้อยไชน่าทาวน์ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงจากประเทศจีน การแสดงสิงโตดอกเหมย การแสดง เสียง สี เสียงตลอดทุกคืนฟรี

 

แผนที่จัดงาน


ดู แผนที่ท่องเที่ยว ราชบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า