การจัดงานประเพณี “ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน โดยวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2556 จะมีการแสดง แสง สี เสียง ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย ตอน “พระบารมีไท้แผ่ไพศาล ตำนานของกาลเวลา” ณ บริเวณเวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพที่มีความเชื่อมโยงกับ ราชวงศ์จักรีและจังหวัดราชบุรี ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 และการเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลของนักศึกษา การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล การเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึง การปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติและบริเวณรอบถ้ำจอมพล การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การแสดงนิทรรศการของชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี การโชว์ว่าวของสมาคมนักบินว่าวประเทศไทย การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงดนตรีทุกคืน

วิวิธทัศนา ประกอบแสงสี เสียง ในงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ๒๕๕๖

ต ชม..ตำนานแห่ง ๓ รัชกาล เสด็จถ้ำจอมพล วิถีชีวิตที่กล้าหาญ ของคนชายเขากลางเมือง และ กำเนิดแห่ง แหล่งสร้างคนผู้เชื่อมแผ่นดินไทยให้เขียวขจี มีความสุขสมบูรณ์..เชิญชม 28 – 30 พ.ย. 2556 เวลา 19.30-21.00 น. ณ เวทีเชิงเขาจอมพล..ฉากแห่งธรรมชาติและแมกไม้ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง