คนมันส์อาร์ต

สถานที่จัดงาน

บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด “โครงการคนมันส์อาร์ตราชบุรี ปี 2561” นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบศิลปะที่สร้างสรรค์ ผลงานของศิลปินท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่หลากหลาย ในจังหวัดราชบุรี พร้อมตอบสนองวิถีชีวิต รากเหง้า ของชาวราชบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเรียนรู้ ได้ง่าย และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน
1. ศิลป์เจ้าถิ่น กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยครอบคลุมงานศิลป์ทุกแขนงและเชิดชูศิลปินในพื้นที่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางไปยังพื้นที่
2. ศิลป์ต่างถิ่น ศิลปะทุกแขนงจากพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างพื้นที่ให้กิจกรรมมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
3. สร้างนวัตกรรมผ่านงานศิลปะ (innovative art) ในรูปแบบของมุมมองใหม่
4. การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง และการแสดงศิลปะร่วมสมัย ตั่งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
สถานที่จัดงาน
1. บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
1.1 ศิลปะประติมากรรม เป็นการนำเสนอความเป็นรากเหง้าของโอ่งมังกร และผลงานการปั้นสมัยใหม่
1.2 ศิลปะ DIY การเรียนรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานปั้นด้วยตนเอง
2. บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่เด็กดิน ไปสิ้นสุดที่กรมป่าไม้ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ฯ)
2.1  ศิลปะการแสดง  เป็นการนำเสนอการแสดงศิลปะการแสดงท้องถิ่น อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน การแสดงร่วมสมัยแสงและเงา และการแสดงดนตรีจากศิลปินเป็นศิลปะเรื่องดนตรีที่มีชื่อเสียง
2.2 ศิลปะ Art 5 ภาค
– จุด Landmark ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นเมืองราชบุรี
– โซนศิลปะที่แสดงถึงสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์โดยผ่านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ
– สาธิต และจำหน่ายสินค้าชุมชนแนวศิลปะ ของกลุ่ม Start up
– ชั้นล่าง
2.3 ศิลปะ Art Wall การวาดภาพบนผนัง และการจัดวางงานศิลปะโดยใช้สินค้าท้องถิ่น ในรูปแบบสไตล์ Art wall
2.4 ศิลปะการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  การจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม และจัดตกแต่งภาชนะ โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น เช่น หัวไชโป๊ว เต้าหู้ดำ พร้อมทั้งอาหารจากภูมิภาคต่างๆ

ตารางกิจกรรม
งานคนมันส์อาร์ต…ราชบุรี
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2561
บริเวณลานกิจกรรมริมแม่น้ำแม่กลอง (ริมเขื่อนประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.ราชบุรี”
****************************************

วันที่ 11 สิงหาคม 2561
เวลา  16.00 น.     – เปิดเวที ประชาสัมพันธ์งาน
เวลา  16.30 น.    – การแสดงท้องถิ่น
เวลา  17.00 น.    – สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินเจ้าถิ่น และศิลปินต่างถิ่น
เวลา  18.00 น.    – พิธีเปิดงานคนมันส์อาร์ต
เวลา  18.30 น.     – ชม Mini Concert วง Hers
เวลา  19.30 น.    – การแสดงหนังใหญ่ จากวัดขนอน
เวลา  20.00 น.    – Mini Concert ริท เรืองฤทธิ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เวลา  16.00 น.    – เปิดเวที ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เวลา  1630 น.    – การแสดงท้องถิ่น
เวลา  17.30 น.    – กิจกรรมภาคสนาม และ การ Workshop งานศิลปะ
เวลา  18.30 น.     – ชม Mini Concert ศิลปิน อิงค์ วรันธร
เวลา  19.30 น.    – การแสดงหนังใหญ่ จากวัดดอน จ.ระยอง
เวลา  20.00 น.    – Mini Concert ไอซ์ ศรัณยู

วันที่ 13 สิงหาคม 2561
เวลา  16.00 น.    – เปิดเวที ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เวลา  16.30 น.    – การแสดงท้องถิ่น
เวลา  17.30 น.    – กิจกรรมภาคสนาม และ การ Workshop งานศิลปะ
เวลา  18.30 น.     – การแสดงวาดภาพสะบัดดาว
เวลา  19.00 น.    – การแสดง Light & Shadow
เวลา  20.00 น.    – Mini Concert อะตอม ชนกันต์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร 0 3451 1200, 0 3451 2500 อีเมล์ tatkan@tat.or.th