“กระทงเทียนแห่งแรงอธิฐาน”
เทศกาลนี้ จัดขึ้นเป็นปีแรก ณ “ตลาดน้ำสวนผึ้ง เวเนโต้” ราชบุรี จัดขึ้นวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556
ตั้งแต่เวลา 17.30 น-24.00 น. ค่าเข้างาน ท่านละ 100 บาท (สามารถนำ ไปแลกรับกระทงเทียน ณ จุดบริการ บัตรเข้างาน 1 ใบ แลกกระทงเทียน 1 ใบ)

ไปตลาดน้ำเวเนโต้ คลิกที่นี่ >>