วันเดียวเที่ยวราชบุรี ไหว้ศาลหลักเมือง เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ขึ้นเขาแก่นจันทร์ อุทยานหินเขางู

Trip 3

เวลา 8.30- 9.00 น. เริ่มทริปด้วยการกราบไหว้ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งชาวจังหวัดราชบุรีเคารพบูชากราบไหวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  หลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้น ตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่ 4 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร “ ค่ายภาณุรังษี ” เปิด 6.00 – 20.00 น. ทุกวัน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับผู้มากราบไหว้
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 9.00 – 10.00 น.  ขับรถจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมาอีก 2 กม. ก็จะถึง อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6  ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับราชบุรีใน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง  กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด เปิด 09.00–16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ 100 บาท  โทร. 0 3232 1513
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 10.30 – 12.00 น.  เดินทางมาอีก 1 กม. ก็จะถึงวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา สร้างกำแพงศิลาแลงล้อมรอบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามคติความเชื่อ ใช้เป็นที่ประกอบพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี นับตั้งแต่ พ.ศ. 1800 – ปัจจุบัน เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุในที่นี้ดำรงมั่นคงสืบต่อยาวนานนับเป็นเวลา 750 กว่าปี
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คุณสามารถใช้ตัวช่วยเลือกร้านอาหารในอำเภอเมืองราชบุรี โดยคลิกที่นี่
ร้านอาหาร

เวลา 13.30 – 14.30 น. เดินทางมาจากวัดมหาธาตุวรวิหารมาอีก 2 กม. ริมถนนเพชรเกษมเป็นที่ตั้งของ โรงงาน “ เถ้า ฮง ไถ่” ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี เวลาผ่านไปยุคสมัยนิยมก็เปลี่ยนตาม จากโรงโอ่งมังกรเก็บน้ำ  ปรับตัวเป็นโรงงานเซรามิคแนวอาร์ตที่มีชื่ออันดับต้นๆ ของเมืองไทย ด้านหน้าเป็นลานสนามหญ้ากว้างเป็นร้านกาแฟเก๋ไก๋สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว บริเวณโดยรอบจัดตกแต่งด้วยงานเซรามิคสีสันสดใส สลับกับต้นไม้สีเขียว ชอบสินค้าชิ้นไหนก็สามารถซื้อหากลับบ้านได้เลย ไม่มีค่าเข้า  เปิดทุกวัน  08.00 – 17.00 น. โทร.032-337574, 032- 323630
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 14.30 – 15.30 น. เดินทางมาอีก 3 กม. เพื่อมาขึ้นชมวิวบนยอดเขาแก่นจันทร์ บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมืองได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง  ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรี เปิด  07.00-18.00 น. (ทุกวัน) ไม่มีค่าเข้าชม
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 15.30 – 17.00 น. เดินทางมาอีก 7 กม. เพื่อมาชมอุทยานหินเขางู ในท่ามกลางภูเขาอันสลับซับซ้อนมีบึงน้ำใหญ่อยู่ใจกลางและสะพานเดินเหนือผิวน้ำให้เราได้เดินลัดเลาะตามซอกเขาชมทิวทัศน์แปลกตา และถ้าขับรถบนเส้นทางภายในอุทยานจะพบกับลิงเจ้าถิ่นคอยขออาหารข้างทาง ซึ่งเราสามารถซื้ออาหารได้จากแม่ค้าที่คอยยืนขายอยู่บริเวณนั้น  ในยามค่ำคืนจะมีหิ่งห้อยจำนวนมากบินออกหาคู่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว การเข้าชมหิ่งห้อยกรุณาอย่าส่งเสียงดัง อย่าใช้แฟลช อย่าสูบบุหรี่
อ่านเพิ่มเติม

เวลา 17.00  เดินทางจากอุทยานหินเขางู 6 กม. มายัง Inlaya ร้านอาหารริมทะเลสาบ  แหล่งพักผ่อนริมทะเลสาบที่แสนโรแมนติด ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวยงามด้วยวิวทิวเขาและสะพานข้ามเกาะกลางทะเลสาบ พายเรือคายัคในทะเลสาบ เปิดบริการ 11.00-23.00 น. ปิดทุกวันอังคาร โทร. 032-206- 179  ,  096-879-4875
อ่านเพิ่มเติม

Copy of Ad car service 600 1

รถตู้พร้อมคนขับ  ราคาเหมา 2,000 บ./วัน ไม่รวมเชื้อเพลิง  ภายในรถกว้างขวาง หลังคาสูง นั่งสบาย  ตกแต่ง  vip 9-10 ที่นั่ง พร้อมบริการช่วยแนะนำออกแบบทริปท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี เพราะเราเชี่ยวชาญแบบคนพื้นที่ โทร. 087 0033 885

อ่านเพิ่มเติม

A  =  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
B  =  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี
C  = วัดมหาธาตุวรวิหาร
D  = เถ้าฮงไถ่
E  =  เขาแก่นจันทร์
F  =  อุทยานหินเขางู
G  =  Inlaya