ไร่เบญจวรรณ รีสอร์ท (อ.โพธาราม)

ไร่เบญจวรรณ รีสอร์ท ตั้ง อยู่ที่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีเนื้อที่ 60 ไร่ เป็นรีสอร์ทเดียวที่ปลอดสารเคมีเต็มพื้นที่ ที่มีบรรยากาศภายใต้สวนผลไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่ระบบการจัดการปลอดสารเคมีทุกชนิด พร้อมกันนี้ทางรีสอร์ทมีบริการด้านบ้านพักพร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่และเล็ก โทร : 032-212-925