ร้าน ตั้งหลัก (บ้านเพลงเพื่อชีวิต) อ.บ้านโป่ง

บรรยากาศลมพัดเย็นๆ ริมน้ำแม่น้ำแม่กลอง เคล้าเสียงเพลงเพื่อชีวิต กับแสงอาทิตย์ยามลับขอบฟ้า ช่างมีอิทธิพลกับอารมณ์ของเรามากจริงๆ คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ร้าน “ตั้งหลัก” (บ้านเพลงเพื่อชีวิต) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิด 18.00 – 24.00 น.