สภาพสนามจำลองที่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ภาพงานที่ญี่ปุ่น ปี2010 มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านก่อนเข้าร่วมงาน