สวนอาหารริเวอร์วิว (อ.โพธาราม)

ร้านอาหารที่มีวิวแม่น้ำแม่กลองสวยที่สุดแห่งหนึ่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บริการอาหารไทยอีสานผสมผสาน เปิด 10.00 – 23.00 น. โทร. 061-6627220 , 087-0466265