ร้านเพลินดี (อ.โพธาราม)

ร้านเพลินดี อยู่ใกล้กับวัดขนอนหนังใหญ่ เพียง 300 เมตร อาหารไทยจีน ปิ้งย่าง กาแฟ รองรับกรุ๊ปทัวร์ได้นับร้อยคน โทร. 0816160245