เคนตะชาบู โพธาราม

บุฟเฟต์ชาบูน้ำดำในตำนานเจ้าแรกในราชบุรี เปิดสาขาที่โพธาราม บุฟเฟต์หมู 199 บ. / บุฟเฟ่ต์เนื้อ 269 บ. เปิด 11:00 น. – 21:30 น. หยุดทุกวันพุธ โทร.088-653-0812