ใกล้สงกรานต์เที่ยวงานประจำปีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
10-16 เมษายน 2556
ไปแล้วลองแวะชมประตูเมืองราชบุรีอยู่ด้านทิศเหนือขอศาลหลักเมือง
เป็นประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่และได้รับการบรูณ

  • แนะนำโดย :  yisok muangratch
    11 มี.ค. 2556