108/1 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า)
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

บริการห้องพัก
รายวัน/รายเดือน
แอร์ อินเตอร์เน็ต
เคเบิ้ล ทีวี

ติดต่อ 081 8569987 , 081 7719002

แนะนำโดย :  wprim2007@gmail.com