ต้นยางใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่เกาะพงัน   แต่ต้นยางต้นนี้อยู่ที่ราชบุรี   น่าจะเป็นต้นยางที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในราชบุรี  อยู่ที่วัดท่ามะเฟือง  ต.อ่างทอง อ.เมือง  อยู่ห่างต้วเมืองแค่ 8   กิโลเมตร วัดเส้นรอบวง  ที่ระดับความสูง 1 เมตรได้  7.9 เมตร  ชาวบ้านนำชุดไทยมาเซ่นไหว้เสมอ  ใครพบต้นยางที่ใหญ่กว่าช่วยแนะนำด้วยครับ

  • แนะนำโดย : yisok mangratch
    31 มี.ค. 2556