ซึ่งผลงานมาจากเหล่านักแสดงงาน 3 กลุ่ม คือ 

1) ชาวบ้านในชุมชนที่ไม่เคยทำงานศิลปะ
2) เยาวชนหรือคนทำงานศิลปะแต่ไม่มีพื้นที่แสดงงาน
3) ศิลปินอาชีพ อาทิเช่น ชลิต นาคพะวัน, อุดม อุดมศรีอนันต์, อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง มล. จิราธร จิร ประวัติ , ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี จิตต์สิงห์ สมบุญ เป็นต้น

งานปกติศิลป์ ART normal จะมีพิธีเปิดแสดงในวันเสาร์

ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย D Kunst 323 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยงานจะแสดงถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้จาก
http://www.facebook.com/THT.dKunst